Tăng cường kết cấu

Sự quan tâm và chú ý đến kết cấu trong quá trình phát triển sản phẩm đóng một vai trò quan trọng trong

trải nghiệm ăn uống nói chung. Kết cấu thường mang lại ấn tượng đầu tiên cho người dùng và mang lại ấn tương lâu dài khi nhắc đến sản phẩm đó.

 

 

Là một nhà cung cấp giải pháp trong nền công nghiệp thực phẩm, Smarc đặt mục tiêu

cải thiện kết cấu, tính bền, độ ổn định của sản phẩm. Chúng tôi đề xuất các nhà sản xuất

với hệ thống nhũ hóa, ổn định và tạo kết cấu với thành phần chất lượng.

 

 

Sốt

Sốt đặc

Thịt đã qua xử lý